Sverige emergency roleplay

roleplay

#1

hej alla välkommen till sveriges emergency roleplay till er som lirar fivem vi söker aktiva spelare Räddningstjänst personal ambulans personal chefsrollen finns ledig polispersonal självklart instatstyrkan finns åkså ledigt civila hihi serven är idag 14+ men ett undantag kan förekomma serven är ej whitelistad vi har så att man kan stoppa npc göra en trafikkontroll grundaren till denna roleplay är min vän oliver har fått tillstånd att använda hans servernamn vi strävar efter bra roleplay denna server är ej esx server enbart lambda meny som du kan spawna fram dina fordon å skapa efter härliga scenarion vi har även fått tillstånd att testa lawdys polisped ha en bra dag
våran ip: till serven 134.255.220.12:30130

hello all welcome to Sweden’s emergency roleplay to you who fivem we are looking for active players rescue staff ambulance staff manager role are available police personnel obviously the agency power is available as well as civilian hihi service is today 14+ but one exception may occur the service is not whitelisted we have such that one can stop npc make a traffic check the founder of this roleplay is my friend oliver has been granted permission to use his server name we strive for good roleplay this server is not esx server lambda only menu that you can spawna your vehicles to create after lovely scenarios we also have Have permission to test Lawdys Polisped have a good day
our ip: to the service 134.255.220.12:30130
hello all welcome to Sweden’s emergency roleplay to you who fivem we are looking for active players rescue staff ambulance staff manager role are available police personnel obviously the agency power is available as well as civilian hihi service is today 14+ but one exception may occur the service is not whitelisted we have such that one can stop npc make a traffic check the founder of this roleplay is my friend oliver has been granted permission to use his server name we strive for good roleplay this server is not esx server lambda only menu that you can spawna your vehicles to create after lovely scenarios we also have Have permission to test Lawdys Polisped have a good day
our ip: to the service 134.255.220.12:30130

hello all welcome to Sweden’s emergency roleplay to you who fivem we are looking for active players rescue staff ambulance staff manager role are available police personnel obviously the agency power is available as well as civilian hihi service is today 14+ but one exception may occur the service is not whitelisted we have such that one can stop npc make a traffic check the founder of this roleplay is my friend oliver has been granted permission to use his server name we strive for good roleplay this server is not esx server lambda only menu that you can spawna your vehicles to create after lovely scenarios we also have Have permission to test Lawdys Polisped have a good day
our ip: to the service 134.255.220.12:30130

hello all welcome to Sweden’s emergency roleplay to you who fivem we are looking for active players rescue staff ambulance staff manager role are available police personnel obviously the agency power is available as well as civilian hihi service is today 14+ but one exception may occur the service is not whitelisted we have such that one can stop npc make a traffic check the founder of this roleplay is my friend oliver has been granted permission to use his server name we strive for good roleplay this server is not esx server lambda only menu that you can spawna your vehicles to create after lovely scenarios we also have Have permission to test Lawdys Polisped have a good day
hello all welcome to Sweden’s emergency roleplay to you who fivem we are looking for active players rescue staff ambulance staff manager role are available police personnel obviously the agency power is available as well as civilian hihi service is today 14+ but one exception may occur the service is not whitelisted we have such that one can stop npc make a traffic check the founder of this roleplay is my friend oliver has been granted permission to use his server name we strive for good roleplay this server is not esx server lambda only menu that you can spawna your vehicles to create after lovely scenarios we also have Have permission to test Lawdys Polisped have a good day
hello all welcome to Sweden’s emergency roleplay to you who fivem we are looking for active players rescue staff ambulance staff manager role are available police personnel obviously the agency power is available as well as civilian hihi service is today 14+ but one exception may occur the service is not whitelisted we have such that one can stop npc make a traffic check the founder of this roleplay is my friend oliver has been granted permission to use his server name we strive for good roleplay this server is not esx server lambda only menu that you can spawna your vehicles to create after lovely scenarios we also have Have permission to test Lawdys Polisped have a good day https://discord.gg/yJHusa